קבלת מידע לקריאת שירות

לבדיקת קריאת שירות נא הקש את פרטיך:

מספר רישוי או שלדה
"קריאת שירות" (RECALL) הינה פניה יזומה של יצרן הרכב הקוראת לבעל הרכב להגיע עם רכבו למרכז
שירות מורשה מטעמו, לצורך ביצוע בדיקה ו/או פעולה מונעת ברכב.